Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” wdrażała wielofunduszową strategię rozwoju, wykorzystując środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz środki Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępne w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

14 grudnia 2023 r. w Nowogrodzie odbyła się konferencja, na której dokonano podsumowania działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Był to owocny okres dla Krainy. Powstało wiele świetlic, placów zabaw i siłowni, zagospodarowano przestrzeń publiczną, organizowano wydarzenia promocyjne, przeprowadzono renowację lokalnych zabytków. Utworzone zostały Kluby Seniora, wsparciem objęto szkoły i przedszkola, zakładane i rozwijane były działalności gospodarcze.

Swoją obecnością zaszczycił nas Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Pan Marek Olbryś, Starosta Kolneński, przedstawiciele lokalnych władz- Burmistrzowie i Wójtowie gmin członkowskich wraz z pracownikami oraz członkowie stowarzyszenia, beneficjenci i mieszkańcy terenu LGD.

Z racji tego, że spotkanie odbyło się w okresie przedświątecznym, w atmosferę bożonarodzeniową uczestników wprowadziły kolędy śpiewane przez Zespół Kurpiowski i „Herody” przedstawione przez młodzież z Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie.

 

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział w konferencji oraz wsparcie przy realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.