Lokalna Grupa Działania Kraina Mlekiem Płynąca zaprasza członków zarządu, rady i komisji

rewizyjnej oraz członków stowarzyszenia na warsztat refleksyjny. Warsztat odbędzie się
w środę 21 lutego 2023 r. o godz. 15.00.

 

Podczas warsztatu będziemy chcieli porozmawiać z Państwem na następujące tematy:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno - promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 

Państwa głosy posłużą do oceny obecnej sytuacji naszego LGD oraz do wypracowania wniosków co do konieczności przeprowadzenia zmian. W trakcie warsztatu zostanie także Państwu przedstawione podsumowanie działań stowarzyszenia w 2023 r.

Zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym.

Attachments:
Download this file (karta zgłoszenia na warsztat logo cz-b.docx)Karta zgłoszenia[ ]